Afspraken

RAADPLEGING

Een afspraak maken gebeurt bij voorkeur online of via telefonisch contact met ons secretariaat op 03 385 01 01.

Gelieve voor afspraken bij voorkeur in de voormiddag te bellen.

Komt u met twee of meerdere personen gelieve dit telefonisch te melden of online twee of meerdere afspraken na mekaar te plannen. Tijdens één consultatie kunnen we slechts één patiënt verder helpen.

Wanneer u online een afspraak heeft gemaakt, bevestigt het MYA agendasysteem u per e-mail uw afspraak en krijgt u eveneens de mogelijkheid deze afspraak verder aan te passen of te annuleren.

Volg de aanwijzingen die verschijnen in het online systeem om uw consultatiemoment te kiezen.

Bent u nieuw in onze praktijk? Maak dan eerst een account aan in onze online agenda. Hierna zal het secretariaat uw aanvraag behandelen en uw toegang bevestigen. Uiteraard kan u ook telefonisch contact opnemen met ons secretariaat op 03 385 01 01.

Wij aanvaarden nieuwe patiënten uit Schilde en maken graag kennis met u tijdens een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zorgen we voor de overdracht met uw vorige huisarts en nemen we samen uw medisch dossier door. 

NIEUW IN DE PRAKTIJK

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden bij voorkeur vóór 11.00 u.

Huisbezoeken worden enkel voorzien voor patiënten die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen.

Ze zijn tijdrovend en bovendien kan aan huis niet altijd de kwaliteit van zorg geboden worden zoals in een uitgerust kabinet.

Bij de aanvraag wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met jou artsenkeuze. Als je vertrouwde arts niet beschikbaar is, zal een collega je bezoeken.

Voor medisch advies, voorschriften en attesten vragen we u beleefd maar met aandrang om een afspraak te maken en op consultatie te komen.

Het is de taak van zowel arts als patiënt om ervoor te zorgen dat voldoende medicatie wordt voorgeschreven tot een volgende afspraak nodig is.
Het is daarom belangrijk uw medicatielijst steeds mee te nemen en op voorhand te bekijken welke medicatie verlengd moet worden.
Onze artsen zullen samen met u bespreken wanneer een nieuw bezoek noodzakelijk is en tot dan de nodige hoeveelheid voorschriften voorzien. 

 

VOORSCHRIFTEN

STEEDS MEEBRENGEN

  • Identiteitskaart
  • Lijst met chronische medicatie zodat voldoende kan voorgeschreven worden tot je volgend bezoek